KKRRiT 2017

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

21-23 Czerwca, 2017
Poznań, Polska

Dziekujemy za udział w konferencji KKRRiT 2017

Zdjęcia z konferencji KKRRiT 2017
Zobacz zdjęcia z przebiegu konferencji

Konferencja KKRRiT 2017

Przez ostatnie kilkanaście lat spotkania, organizowane w formule konferencji zmieniającej corocznie miejsce obrad, odbywały się w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie. W roku 2017 miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń będzie ponownie Poznań. Organizatorzy pragną gorąco powitać dotychczasowych i nowych uczestników konferencji KKRRiT. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, konferencja KKRRiT zyskała aprobatę szerokiego grona pracowników nauki, projektantów, producentów, operatorów i użytkowników sprzętu radiokomunikacyjnego. Konferencja ta stanowi znakomite miejsce do prezentacji wyników realizowanych badań i prac naukowych również przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników firm telekomunikacyjnych.

Głównym organizatorem KKRRiT 2017 jest Katedra Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej, przy współpracy z PTETiS Oddział Poznań.

Cele konferencji

  1. Przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
  2. Prezentacja współczesnych trendów rozwojowych i zagadnień normalizacyjnych związanych z wdrożeniami nowoczesnych technik i rozwiązań w radiokomunikacji ruchomej, stacjonarnej oraz radiofonii i telewizji w Polsce i na świecie.
  3. Integracja i pogłębienie kontaktów środowiska akademickiego, naukowo-badawczego, przemysłowego i operatorskiego.
  4. Wymiana doświadczeń producentów, dostawców sprzętu i usług, operatorów sieci, jednostek łączności administracji centralnej i lokalnej ze środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym.

Program konferencji KKRRiT 2017

Oficjalna aplikacja KKRRiT 2017 (android)

Oficjalna aplikacja KKRRiT 2017

W aplikacji (android) znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat konferencji: szczegółowy program, plany miejsca konferencji, imprezy towarzyszące, wystawcy, sponsorzy.

Sponsorzy

Amber Sponsor

Sponsor

INEA

Sponsor

NOKIA

Sponsor

 

PatroniPatroni medialni

TVP3 Poznań
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne

Organizatorzy