KKRRiT 2017

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

21-23 Czerwca, 2017
Poznań, Polska

Informacje dla Autorów i Recenzentów

Uprzejmie zapraszamy Autorów do zgłaszania referatów oryginalnych i przeglądowych związanych z tematyką konferencji. W celu zgłoszenia referatu bądź uzupełnienia recenzji należy zarejestrować się w systemie konferencyjnym.

Wzorzec dokumentu

Artykuły powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim w przypadku, gdy co najmniej jeden z Autorów jest obcokrajowcem. Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym. Referaty muszą być nadesłane w formacie otwartego pliku PDF. Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: szablon artykułu.

Ze względu na liczne zapytania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie objętości referatu do 6 stron.

Sesja plakatowa

Plakaty powinny być przygotowane w formacie A0. Podczas sesji przygotowane będą specjalne stojaki, na których Autorzy umieszczają swoje plakaty.

Sponsorzy

Amber Sponsor

Sponsor

INEA

Sponsor

NOKIA

Sponsor

 

PatroniPatroni medialni

TVP3 Poznań
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne

Organizatorzy