KKRRiT 2017

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

21-23 Czerwca, 2017
Poznań, Polska

Opłaty konferencyjne

Typ uczestnictwapełna opłata
(po 18.04.2017)
(po 21.04.2017)
obniżona opłata
(przed 18.04.2017)
(przed 21.04.2017)
standardowy950850
autor referatu850750
doktorant700600
student500400
student bez udziału w imprezach350250
osoba towarzysząca (uczestnictwo w koktajlu i bankiecie)500400

Opłata obniżona obowiazuje przy wpłatach dokonanych do dnia 18.04.2017 21.04.2017 (WŁĄCZNIE).
Uczestnicy dokonujący wpłaty po dniu 18.04.2017 21.04.2017 są zobowiazani do dokonania pełnej opłaty konferencyjnej, zgodnie powyższą tabelą.

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zwolnione z VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach, posiłki oraz zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

W przypadku, gdy uczestnik Konferencji wygłasza więcej niż jeden referat, opłata konferencyjna jest powiększana o 550 zł za każdy dodatkowy wygłaszany referat.

W celu rejestracji udziału w Konferencji należy skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji oraz dokonać opłaty konferencyjnej.

Dane do przelewów

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ - PTETiS - Oddział w Poznaniu
ul.Piotrowo 3a, pok. 849W, 61-138 Poznań, POLAND
NIP: 526-17-23-697 e-mail: ptetis@put.poznan.pl
Nazwa banku: PKO BP Oddział Poznań
Nr konta: 76 1020 4027 0000 1902 1397 2247

Adres banku: ul. Półwiejska 47, 61-886 Poznań
SWIFT: BPKO PL PW
Odwrotne obciążenie
PTETiS nie jest płatnikiem VAT
[DU 54 p.535, art. 43 ust. 1 ppkt 29 pkt c lub art.113. ust. 1]

Sponsorzy

Amber Sponsor

Sponsor

INEA

Sponsor

NOKIA

Sponsor

 

Patroni



Patroni medialni

TVP3 Poznań
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne

Organizatorzy