KKRRiT 2017

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

21-23 Czerwca, 2017
Poznań, Polska

Tematyka Konferencji

Temat wiodący

Nowe perspektyw telekomunikacji bezprzewodowej w kontekście rozwoju i standaryzacji systemów 5G

Tematy szczegółowe

 • Podstawowe zagadnienia radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • Nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji
 • Systemy łączności ruchomej o strukturze komórkowej
 • Szerokopasmowe systemy radiowego dostępu abonenckiego
 • Systemy radiofoniczne i telewizyjne
 • Systemy radiokomunikacyjne bezpieczeństwa publicznego
 • Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna
 • Miejskie, lokalne i osobiste sieci komputerowe
 • Sieci ad-hoc, sensoryczne, MANET i VANET
 • Techniki pomiarowe w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w sieciach bezprzewodowych
 • Problemy jakości usług w sieciach bezprzewodowych
 • Planowanie i optymalizacja sieci transmisji radiowej
 • Bezprzewodowe systemy multimedialne
 • Programowalne urządzenia nadawczo-odbiorcze
 • Technika antenowa i systemy MIMO
 • Systemy identyfikacji radiowej RFID
 • Propagacja fal radiowych
 • Systemy i sieci trankingowe
 • Radiowe sieci lokalizacyjne i nawigacyjne
 • Bezpieczeństwo transmisji w sieciach bezprzewodowych
 • Gospodarka widmem elektromagnetycznym
 • Prawne i ekonomiczne aspekty stosowania technik radiowych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń

Sponsorzy

Amber Sponsor

Sponsor

INEA

Sponsor

NOKIA

Sponsor

 

PatroniPatroni medialni

TVP3 Poznań
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne

Organizatorzy